Turto vertinimas

UAB "Oberstata" įmonės vertintojai pasiūlys Jums pateikdami nešališką, objektyvią turto vertinimo ataskaitą.

Saba Realty vertintojojai siūlo profesionalią ir greitą turto vertinimo paslaugą. Mes savo veikloje vadovaujamės Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymais. Mūsų vertinimo ataskaitas pripažįsta Lietuvos bankai ir finansinės institucijos.

Saba Realty nekilnojamo turto vertintojai objektyviai ir nešališkai įvertins Jūsų nuosavybę. Greitai ir profesionaliai įvertinsime Jūsų nekilnojamą turtą!

Nekilnojamojo turto vertinimas

Turto vertintojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, Tarptautiniais vertinimo standartais ir Europos vertinimo standartais, privalomą vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksu ir kitais teisės aktais, susijusiais su vertinimu, tiek, kiek jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui,

Nekilnojamo turto sritys:

  • namai ir jų vertinimas
  • butai ir jų vertinimas
  • komercinės patalpos ir jų vertinimas
  • žemės sklypai ir jų vertinimas

Nekilnojamo turto vertinimo kaina

  • Kaina priklauso nuo:
  • Nekilnojamo turto buvimo vietos
  • Charakteristikų
  • Įvertinimo trukmės